FR - NL - EN
Archives I presume?

Wetenschap

De kolonie vormde een blinde vlek en een ongerept paradijs voor de wetenschap. In de kolonie konden “de jonge hogeschool-geleerden […] de Belgische wetenschap beter tot haar recht” doen komen, aldus de Commissie voor de studie van het arbeidersprobleem in Belgisch-Congo. Het was de Wereldtentoonstelling van 1897 in Tervuren die de interesse in de Afrikaanse volkeren en natuur deed aanwakkeren. Leopold II stichtte er een jaar later het Congomuseum dat ook dienst deed als wetenschappelijke instelling. Missiepaters, staatsagenten en kolonialen verzamelden gretig objecten en gegevens over de autochtone kunst, etnologie, fauna en flora. Het waren de hoogdagen van de biologie, antropologie en aardwetenschappen als geologie, geografie en cartografie. Daarnaast werd de tropische geneeskunde een Belgisch paradepaardje. In 1906 richtte Leopold II de School voor Tropenziekten op, het huidige Instituut voor Tropische Geneeskunde. Op het terrein zelf gingen geneeskundigen de strijd aan met slaapziekte, malaria, lepra en vele andere ziekten.

belspo
belgium