FR - NL - EN
Archives I presume?

125 Jaar akte van Berlijn

Conferentie van Berlijn

In 1885 werd op de Conferentie van Berlijn voor het eerst gesproken over een nieuwe staat in Afrika. De entourage van Leopold II sloot er bilaterale verdragen met de Europese grootmachten ter erkenning van zijn Onafhankelijke Congostaat. Er kwam misleiding en diplomatiek bochtenwerk aan te pas, maar Leopold II kreeg zijn zin: het hart van de Afrikaanse taart. De conferentie regelde in hoofdzaak twee netelige kwesties: een vrijhandelszone voor het Congobekken en haar monding, en vrije scheepvaart op de Niger en de Congostroom.

In België liep men niet echt warm voor de koloniale plannen van Leopold II. Men wilde koste wat kost de Belgische neutraliteit en schatkist vrijwaren. Pas na het nodige politiek getouwtrek werd Leopold II door het parlement als soeverein van de Onafhankelijke Congostaat erkend. Vanaf 1 augustus 1885 vormde Congo een personele unie met België.

belspo
belgium