FR - NL - EN
Archives I presume?

Sociaal

Arbeidskrachten waren vaak schaars in de gebieden waar men ze nodig had. De hoge sterfte onder de arbeiders en de achteloze manier waarop de grote maatschappijen met dit gegeven omsprongen, werden onhoudbaar. Er werd voorzien in arbeidsdorpen waar men naast een betere hygiëne ook een grotere controle kon uitoefenen en de arbeiders aan het bedrijf kon binden. ‘Een gelukkige arbeider produceert meer’ indachtig, bouwde men een sociaal weefsel uit van clubs, kringen en fanfares, onder het goedkeurend oog van de patroon. Om ook de kindersterfte tegen te gaan, kregen vrouwen in Gouttes de lait of medische centra geboortehulp van blanke vrouwen. Zij werden een goede moraal toegedicht en gingen de strijd aan met polygamie en buitensporig gedrag.

belspo
belgium