FR - NL - EN
Archives I presume?

Bronnengids in de maak

Waarom?

De archiefbestanden en andere bronnen met betrekking tot Kongo Vrijstaat, Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi kennen een zeer grote verspreiding in zowel binnen- als buitenland. Bijgevolg worden onderzoekers geconfronteerd met een heterogene regelgeving wat betreft de toegang tot en het gebruik van archieven en zijn de bronnen slechts gekend door een deel van de onderzoeksgemeenschap. Uitgezonderd een aantal publicaties (zie ‘Leeswijzer’) zijn er geen algemene werkinstrumenten beschikbaar die de onderzoekers wegwijs maken in dit vakgebied. Om deze lacune op te vullen, sloegen het Algemeen Rijksarchief en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika de handen in elkaar voor de realisatie van een “Gids van de archieven met betrekking tot de koloniale geschiedenis van de Democratische Republiek Congo (DRC), Rwanda en Burundi, 19e-20e eeuw.”.


Wat?

Projectmedewerkers Lien Ceûppens (Algemeen Rijksarchief) en Laure d’Ursel (KMMA) werken sinds februari 2009 aan deze gids die op een gebruiksvriendelijke manier antwoorden moet geven op vragen van onderzoekers. De gids zal aan de hand van een functionele ordening een overzicht bieden van de bestaande bronnen en hun archiefvormers in België en in het buitenland. Doelstelling is de uitwisseling van en toegang tot onderzoeksgegevens over Centraal-Afrika te vergemakkelijken. Denk daarbij onder andere aan archieven van de Belgische regering, de Ministeries van Buitenlandse Zaken, Koloniën en Defensie, openbare instellingen, particulieren, ondernemingen, religieuze instellingen en organisaties, waaronder de talrijke missies, maar ook internationale instellingen als de Volkenbond, de Verenigde Naties en internationale niet-gouvernementele organisaties zoals het Internationale Rode Kruis en Oxfam. De gids zal (inter)nationaal georiënteerd comparatief en/of thematisch onderzoek mogelijk maken. De publicatie is voorzien voor eind 2012, in papieren én digitale vorm.

    belspo
    belgium