FR - NL - EN
Archives I presume?

Exploratie, exploitatie

Om de nieuwe staat recht te houden, volstonden de door Stanley opgerichte stations allerminst. Uitbreiding drong zich op. Leopold werkte tijdens zijn onderhandelingen met de Europese grootmachten met zeer vage grenzen. Om de andere koloniale grootmachten voor te zijn en om zijn pas verworven eigendom naar waarde en rijkdom te schatten en te organiseren, stuurde de vorst heel wat expedities uit. Want niet enkel de Belgen exploreerden het hart van Afrika. Ook Duitse, Britse en Italiaanse ontdekkingsreizigers verkenden de verschillende stromen. Zo werden de grenzen en bodemrijkdommen van Katanga door de Bia-Francqui expeditie in kaart gebracht. In eerste instantie richtte Leopold II zijn pijlen op de rubber- en ivoorhandel om zijn Afrikaanse onderneming te financieren. Tot 1895 was de hele zaak veeleer een bodemloze geldput. Om niet steeds bij de Belgische regering te moeten aankloppen, besloot de vorst een andere weg in te slaan. Alle onbewerkte gronden werden tot staatsbezit verklaard en in concessies aan grote ondernemingen gegeven. De vorst behield zelf een domein dat tot twee derde van de Onafhankelijke Congostaat besloeg. Hieruit puurde hij zijn persoonlijke winst. De bevolking werd onder dwang tewerkgesteld en diende opgelegde quota te halen op straffe van zweepslagen, verminking of dood. Aan het begin van de 20e eeuw maakten rubber en ivoor plaats voor de nieuwe rijkdommen koper, goud en diamant.

belspo
belgium