FR - NL - EN
Archives I presume?
Kaart met de ligging van cacao- en koffieplantages in de Onafhankelijke Congostaat, 1907.
ARA, Archief Hubert Droogmans, nr. 93.
belspo
belgium