FR - NL - EN
Archives I presume?
De resultaten die men in de chemische wetenschap en industrie behaalde, werden in de koloniale landbouw ingezet om planten van tropische plagen te vrijwaren. Foto van een sprinkhanenplaag in Bambesa (Uélé) op 15 november 1939. (Foto van J.M. Vrydagh voor C.I.D.).
ARA, Archief INEAC, nr. 7970.
belspo
belgium