FR - NL - EN
Archives I presume?
Internationaal, en dan vooral uit Britste hoek, kwam er veel protest tegen het Leopoldiaanse regime in de Onafhankelijke Congostaat. Het zou mede leiden tot de overname ervan door de Belgische overheid. Brief van de Aborigines Protection Society over de slechte behandeling van de autochtone bevolking in de Onafhankelijke Congostaat, 1901.
ARA, Archief Jules Lejeune, nr. 135.
belspo
belgium