FR - NL - EN
Archives I presume?
De ertsrijke gebieden waren dunbevolkt. In combinatie met de mensonwaardige manier waarop de mijnreuzen met hun arbeiders omgingen, leidde dit al vlug tot een tekort aan arbeidskrachten. Met de bouw van arbeidersdorpen met huizen voor gehuwden en het verplaatsen van hele dorpsgemeenschappen naar de mijnstreek, trachtte men dit op te lossen. Nota over de problemen van Union Minière om inheemse arbeidskrachten aan te trekken, 1924.
ARA, Archief Hubert Droogmans, nr. 261.
belspo
belgium