FR - NL - EN
Archives I presume?
De autochtone bevolking wordt in de traditionele literatuur vaak beschouwd als een groep die het kolonialisme en haar misbruiken passief onderging. Niets is minder waar. Uittreksel van verslagen over de strijd tegen de revolte van Batétéla in juni 1907 - mei 1908.
ARA, Archief Hubert Droogmans, nr. 169.
belspo
belgium