FR - NL - EN
Archives I presume?
De bevolking diende aan de overheid belastingen te betalen in natura (o.a. rubber, ivoor en kopal) of door middel van (dwang)arbeid. Overzichtstabel van de belastingen die door de inheemse bevolking in natura of via arbeid werden betaald, 1908.
ARA, Archief Hubert Droogmans, nr. 55.
belspo
belgium